PERSONALITATI AI TRANSILVANIEI  

Posted by dantntfcs in ,

Voievozi ai Transilvaniei

 

• Mercurius, principe al Transilvaniei 1111 
• Leustachius, voievod al Transilvaniei ºi comite de Dãbâca - cca 1164 
• Szegfor - 1199 - 1200 
• Gyula din neamul Kán - 1201 - 1202 
• Nicolae - 1201 - 1202 
• Benedict - 1202 - 1206 ºi 1208 - 1209 
• Mihai - 1209 - 1212 
• Bertold de Andechs-Merania - 1212 - 1213 
• Nicolae - 1213 
• Gyula din neamul Kán - 1213 - 1214 
• Simon - 1215 
• Hippolit/Ipóth - 1216 - 1217 
• Rafael - 1217 - 1218 
• Neuka - 1219 - 1221 
• Paul - 1221 - 1222 
• Mihai - 1222 
• Pózsa - 1227 
• Gyula din neamul Ratold - 1230 - 1233 
• Dionys din neamul Türje - 1233 - 1234 
• Serafin - 1235 
• Pózsa - 1235 - 1241 
• Lorenþ - 1242 - 1252 
• Ernest din neamul Akos - 1252 - 1260 
• Ladislau din neamul Borsa - 1263 - 1264 
• Nicolae fiul lui Paul - 1264 - 1270 
• Matei din neamul Csák - 1270 - 1272 
• Nicolae fiul lui Paul - 1272 - 1273 
• Ioan - 1273 
• Nicolae fiul lui Paul - 1273 - 1274 
• Matei din neamul Csák - 1274 - 1275 
• Ladislau din neamul Borsa - 1275 
• Ugrinus din neamul Csák - 1275 - 1276 
• Matei din neamul Csák - 1276 
• Nicolae din neamul Pok - 1277 
• Finta din neamul Aba - 1278 - 1279 
• ªtefan - 1280 
• Roland din neamul Borsa - 1282 
• Apor din neamul Pécz - 1283 - 1284 
• Roland din neamul Borsa - 1284 - 1285 
• Moise/Moius - 1289 


 


Principi ai Transilvaniei


• Ioan I Zápolya - 1526-1540 
• Ioan al II-lea Sigismund Zápolya - 1540-1571 
• ªtefan Báthory - 1571-1575 
• Cristof Báthory - 1575-1581 
• Sigismund Báthory - 1581-1597, 1599-1602 
• Andrei Báthory - 1599 
• Mihai Viteazul - 1599-1601 

• ªtefan Bocskay - 1604-1606 
• Sigismund Rákóczi - 1607-1608 
• Gabriel Báthory - 1608-1613 
• Gabriel Bethlen - 1613-1629 
• Ecaterina de Brandenburg - 16 noiembrie 1629-28 septembrie 1630 
• ªtefan Bethlen - 1630 
• Gheorghe Rákóczi I - 1630- 11 octombrie 1648 
• Gheorghe Rákóczi al II-lea - 1648-1657 
• Francisc Rhédei - 1657 - 1658 
• Acaþiu Barcsai - 23 august 1658-31 decembrie 1660 
• Ioan Kemény - 1 ianuarie 1661-22 ianuarie 1662 
• Mihai Apafi I - 1662-15 aprilie 1690 
• Emeric Thököly - 1690-1691 
• Leopold I - 4 decembrie 1691-5 mai 1705 
• (pe 7 iulie 1704 Dieta Transilvaniei întrunitã la Alba Iulia l-a proclamat pe Francisc Rákóczi al II-lea ca principe al Transilvaniei. Revolta antihabsburgicã condusã de Francisc Rákoczi al II-lea a eºuat, autoritatea Casei de Habsburg în Transilvania ºi Ungaria fiind restabilitã efectiv în anul 1711 prin Pacea de la Satu Mare) 
• Carol al VI-lea - 1711 - 1740 
• Maria Terezia - 1740 - 1765 

 

 


Mari Principi ai Transilvaniei  


• Maria Terezia - 1765-1780 
• Iosif al II-lea - 1780-1790 
• Leopold al II-lea - 1790-1792 
• Francisc al II-lea - 1792-1835 
• Ferdinand I - 1835-1848 
• Franz Joseph - 1848-1867 

 

 

În 1867 Marele Principat al Transilvaniei a fost desfiinþat, iar teritoriul sãu a fost încorporat Ungariei.

 

 


Guvernatorii Transilvaniei


• Gheorghe Bánffy (1691-1708) 
• ªtefan Haller (1709-1710) 
• ªtefan Wesselényi (1710-1713) 
• Sigismund Kornis (1713-1731) 
• ªtefan Wesselény (1731-1732) 
• Francisc Anton Wallis (1732-1734) 
• Ion Haller (1734-1755) 
• Francisc Venceslav Wallis (1755-1758) 
• Ladislau Kemény (1758-1762) 
• Adolf Buccow (1762-1764) 
• Andrei Hadik (1764-1767) 
• Carol O'Donell (1767-1770) 
• Maria - Iosif Auersperg (1771-1774) 
• Samuel Brukenthal (1774-1775, 1776-1787) 
• Gheorghe Bánffy al II-lea (1787-1822) 
• Ioan Jósika (1822-1834) 
• Ferdinand d'Este (1835-1837) 
• Ioan Kornis (1838-1840) 
• Iosif Teleki (1842-1848) 
• Emeric Mikó (1849) 
• Ludwig Wohlgemuth (1849-1851) 
• Karl B. Schwarzenbeger (1851-1858) 
• Friederich von Lichtenstein (1858-1861) 
• Emeric Mikó (1860-1861) 
• Ludwig Fohot de Crenneville (1861-1867)

This entry was posted on sâmbătă, mai 16, 2009 at sâmbătă, mai 16, 2009 and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comentarii

Trimiteți un comentariu